PAGAMENT PER
GENERACIÓ
I TECNOLOGIA

PER A LA MILLORA DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS

EMPRESES. RESERVEU EL VOSTRE ESPAI

GIRONA – 6, 7 i 8 DE MARÇ DE 2019