App

Eina per a la relació B2B entre empreses, Administració i professionals.
Descàrrega exclusiva només per a inscrits.

Agenda oberta dels representants de les Ciutats in Progress i dades de contacte

Agenda oberta de les organitzacions presents al Fòrum Innovació i dades de contacte

Agenda oberta de les empreses de l’Espai Empresa i dades de contacte

Contingut
exclusiu

 
Ja disponible a:

App Store
Google Play