El Fòrum
#WASTEINPROGRESS

QUÈ ÉS #WASTEINPROGRESS?

Primer fòrum internacional de gestió de residus municipals

Presentació de casos d’èxit de models de recollida de ciutats d’arreu del món amb resultats de reciclatge superiors al 60%.

Aparador de projectes d’innovació empresarial

Projectes que poden contribuir a l’assoliment dels objectius i dels resultats de reciclatge.

Punt de trobada professional

Presència d’empreses que poden acompanyar les administracions en el procés de millora de la gestió dels residus.

Espai de connexió entre el sector públic i el sector privat

Espai basat en el coneixement i la innovació, en l’àmbit de la gestió dels residus municipals.

A QUI ES DIRIGEIX #WASTEINPROGRESS?

PERSONAL TÈCNIC

Personal vinculat a la gestió de residus de les administracions locals i supralocals d’arreu de l’Estat espanyol.

CÀRRECS ELECTES

Càrrecs polítics amb responsabilitat en la gestió de residus municipals.

EMPRESES DE SERVEIS I PROFESSIONALS

Empreses relacionades amb la gestió de residus municipals.

PER QUÈ #WASTEINPROGRESS?

Les directives europees en matèria de residus marquen els objectius a assolir en reciclatge. Els estats membres han de treballar per l’acompliment d’aquests objectius mitjançant estratègies i models que superin sistemes poc efectius i que permetin afrontar amb garanties els reptes de futur.

A l’Estat espanyol, ens trobem en un punt d’inflexió pel que fa al model de gestió de residus. Tot i que els darrers anys s’ha avançat en els resultats de la recollida selectiva i la prevenció de residus, en molts casos s’ha tocat sostre. Aquest fet, sumat a la nova legislació europea en matèria de residus i economia circular i a l’increment dels costos de tractament de la fracció resta, ha portat a replantejar el model actual de gestió de residus.

REPTES EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Estabilitzar els costos associats a la gestió dels residus municipals

Implantar sistemes fiscals més justos basats en el pagament per generació

Crear incentius per a la separació en origen i per a un canvi d’hàbits i de percepció

Assolir el consens polític i social entorn del model de gestió de residus

Adaptar-se a la realitat territorial, social i econòmica

Assolir els objectius de reciclatge fixats per la legislació europea, estatal i autonòmica

Coresponsabilitzar els generadors i eliminar l’anonimat de les aportacions

Incorporar estratègies efectives de prevenció de residus