Espai
Empresa

Fira de coneixement i espai obert a totes les empreses del sector amb una oferta especialitzada per als nous reptes de futur en el terreny de la gestió de residus.

PER QUÈ SER-HI

Per ser presents en un esdeveniment de referència

Per arribar al públic especialitzat i amb capacitat de decisió

Per esdevenir un agent actiu en les noves estratègies de gestió de residus

Per adquirir i compartir coneixement

Per generar noves oportunitats de negoci

Per ampliar la xarxa de contactes

EMPRESES PARTICIPANTS

CONTENUR

contenur.com

GBI SERVEIS-SAU

grup-gbi.com

ROS ROCA

www.rosroca.com

SOTKON

sotkon.com

ID-WASTE

id-waste.com

TIRGI

tirgi.com

FCC

fcc.es

SPORA

spora.cat

ECOEMBES

ecoembes.com

NOVAMONT

novamont.it

ENVIROCAT

envirocat.cat

XARXA AMBIENTAL

grupxarxa.cat

URBASER

urbaser.es

FERROVIAL

ferrovial.com

AGA - DORLET

aga.es - dorlet.com

PLASTIC OMNIUM

plasticomnium.com

ROBA AMIGA

robaamiga.cat

MAYA - WEBER

grupomaya.com.es

PARTITALIA

partitalia.biz

MAREVENTS

marevents.es