Fòrum
Innovació

Empreses i organitzacions d’arreu d’Europa convidades a presentar projectes de coneixement i d’innovació de recollida de residus, així com d’altres serveis relacionats.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES

El Fòrum Innovació està obert a empreses, emprenedors, centres de recerca, universitats, consorcis i qualsevol organització que treballi en projectes de coneixement i innovació relacionats amb la recollida, la gestió i el tractament de residus i amb la comunicació.

DATA LÍMIT:

15/12/2016

TEMES

Noves tecnologies per a la recollida de residus

Millora dels resultats i eficiència del servei de recollida

Coresponsabilit­zació i pagament per generació

Programes de comunicació, educació i participació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Format del document
 • 1-2 pàgines
 • Arxiu PDF
 • 5 MB (màxim)
 • Idioma
 • Català, castellà o anglès
 • Continguts mínims
 • Títol
 • Tema
 • Innovació
 • Estat del projecte
 • Autoria
 • Dades de contacte

Per enviar la documentació o rebre més informació contacteu amb papers@wasteinprogress.net

CRITERIS D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ

Vinculació amb la recollida, la gestió, el tractament, la tecnologia i la comunicació entorn dels residus

Ecoinnovació i aportació a l’economia circular

Impacte ambiental, social i econòmic

Desenvolupament i aplicació de baixa complexitat

Aportació real de canvi en processos o productes

La selecció dels projectes per ser presents al Fòrum Innovació es notificarà als autors el 15/12/2016

El Laboratori d'Economia Circular

Ecoembes

Penalitzar + incentivar. Una suma que multiplica

Agència de Residus de Catalunya

Que diferents que són les coses quan s'expliquen en el moment i en el lloc adequat. Cas d'èxit: centres educatius i municipis metropolitans

Àrea Metropolitana de Barcelona

Porta a porta de proximitat multinivell, una tercera via. Aspectes ètics i etològics aplicats al disseny d'un sistema de recollida del segle XXI

ID&A

Com millorar la recollida de residus en àrees urbanes d'alta densitat

Ministeri d'Infraestructures i Medi Ambient d'Holanda

Pagament per generació i tecnologia: eines per a la coresponsabilització

Sartori Ambiente i Altereko Sas

Proves pilot de mecanismes antifurt en contenidors de paper i cartró

Ecoembes i Recipap

Tropa Verde

Teimas Desenvolvemento, S.L.

La solució Mawis Smart Waste per a smart cities

MOBA

Control electrònic d'accés a contenidors

Aga - Dorlet

SmartCityLink i les empreses d'economia social

Xarxa Ambiental i TIRGI

Estratègia per a una major qualitat de la matèria orgànica: la compra col·lectiva de bosses compostables

Novamont