• SEATTLE EUA
  • LEIPZIG ALEMANYA
  • BERNA SUÏSSA
  • ESTÍRIA ÀUSTRIA
  • VENETO ITÀLIA
  • TWENTE MILIEU HOLANDA
  • LE GRAND BESANÇON França
  • AES - BORD NA MÓNA IRLANDA

SEATTLE

EUA

57%
ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA

724.745 HABITANTS
Recollida de vorera a domicili amb pagament per generació segons volum i freqüència de la FORM i la Resta. Sempre entre les ciutats amb els millors resultats de RS de Nord Amèrica és l'única ciutat amb recollida obligatòria de residus orgànics també als edificis d'habitatges i no només als barris residencials d'urbanització horitzontal.

Hans Van Dusen

Director de contractació i operacions al departament de gestió de residus
Seattle Public Utilities


LEIPZIG

ALEMANYA

60%
ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA

Ciutat de 571.000 habitants a l'estat amb més experiència de tarifa variable, Saxònia
Més de 15 anys d'experiència amb el pagament per generació i amb uns dels resultats en pes i qualitat de recollida de la FORM millors de tot el país. Recollida porta aporta quinzenal de FORM i mensual de Resta que es cobren segons els volum de cada fracció sol·licitats i amb possibilitats de pagaments extra si es desitgen més freqüència o opcions extra. Un referent del model que ha aportat a Alemanya als millors resultats d'Europa.

Maria Horn
i Enrico Frenkel

Tècnic especialista en gestió de residus / Cap de serveis jurídics
Ajuntament de Leipzig


BERNA

SUÏSSA

53%
ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA

Capital de Suïssa, 127.000 HABITANTS
Berna és el millor representant del model de recollida a les ciutats suïsses amb el famós model mixte de recollida de bossa homologada-taxa de fracció resta i paper i cartró porta a porta i àrees de contenidors disseminades per a les altres de fraccions. Amb dècades d'experiència i uns resultats capdavanters a Europa. Però amb la voluntat de millorar, actualment s'estan executant dos pilots amb bosses de colors per a totes les fraccions. Els dos sistemes s'exposaran durant la ponència.

Cornelia Kissling

Directora tècnica i de projectes al departmaent de gestió de residus
Ajuntament de Berna


ESTÍRIA

ÀUSTRIA

72%
ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA

Experiència de gestió a 1.235.582 habitants incloent els de la capital Graz
Contenidors amb control d'accés i pesatge de la fracció Resta dels particulars des de l'any 1993. Mateix any en el que es va introduir la recollida de la FORM. Aquesta regió austríaca, amb Graz com a ciutat principal, és un dels referents únics amb identificació i pesatge de la fracció resta de particulars per a calcular, juntament amb l'ús dels contenidors de FORM, la part variable de la taxa de residus. És sense dubte un dels referents del país pel que fa als resultats de recollida selectiva.

Dr. Christian Schreyer

Gerent de Dachverband der Steirischen Abfallwirtschaftsverbände, la organització que agrupa 17 entitats locals de gestió de residus municipals a la província d'Estíria
Dachverband der Steirischen Abfallwirtschaftsverbände


VENETO

ITÀLIA

85%
ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA

554.000 habitants gestionats amb els 90.000 de Treviso inclosos
Tecnologia RFID per al registre de buidatges dels recipients per a la recollida porta a porta de la fracció Resta i bosses amb xip per registrar i cobrar per l'ús de les àrees d'emergència de la capital. Sense dubte un dels referents no només del país sinó d'Europa pel que fa als resultats de recollida selectiva i nivell d'impropis de totes les fraccions, assolint una generació de resta igual o inferior als 50 kg/habitant/any gràcies en part a la part variable e la taxa que penalitza les aportacions de fracció Resta. El proper objectiu de recollida selectiva és arribar al 96,7% al 2022.

Paolo Contò

Director general departament gestió de residus
Consorci de Bacino Priula


TWENTE MILIEU

HOLANDA

70%
ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA

450.000 habitants, el referent holandès
Recollida amb contenidors, dels quals la fracció Resta i FORM tenen sistema d'identificació i control d'accés per al registre d'aportacions dels generadors d'aquestes fraccions. Aquest és el sistema escollit per a les àrees d'alta densitat poblacional de les ciutats de Enschede, Almelo i Engelo, combinat amb el sistema porta a porta per als municipis sense edificació vertical. El pagament per generació s'aplica en ambdós sistemes segons l'ús i freqüència de les fraccions Resta i FORM.

Bas Assink

Director del programa d'Estratègia i Innovació
Twente Milieu


LE GRAND BESANÇON

França

68%
ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA

192.042 habitants dels quals 116.914 a la capital Besançon
70 municipis gestionats de manera conjunta amb el sistema de recollida porta a porta, majoritari a tot el país. La capital compta amb el 80% de la població vivint en edificis d'habitatges i va implantar el pagament per generació des de l'any 1999 i posteriorment al 2006 a la resta de la regió metropolitana. El càlcul de la taxa es basa en el volum, quantitat de contenidors, número d'aixecades i pes. És una experiència pionera en un país on la recollida selectiva de la FORM encara no està implantada de forma genèrica i per això s'ha implantat un potent projecte de compostatge comunitari urbà i domèstic únic en trames urbanes.

Marie-Laure Journet Bisiaux

Directora del departament de gestió de residus de l'àrea metropolitana de Besançon
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon


AES - BORD NA MÓNA

IRLANDA

55%
ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA

Més de 100.000 habitatges i 4.000 establiments comercials
La legislació irlandesa obliga a la implantació de sistemes de pagament per generació a tot el país. Però la peculiaritat del model irlandès és que la recollida es gestiona mitjançant contractes i pagament directe entre particulars i empreses privades especialistes. AES és una de les principals empreses del país oferint tot una gama de tarifes per serveis de recollida que premien als qui generen menys fracció resta. La competitivitat entre empreses de recollida ha fet evolucionar les modalitats i la oferta de diferents tipologies de taxa de residus de manera única.

John MacNamara

Cap d'assumptes regulatoris i legislatius
AES Bord na Móna
Coneix les experiències més innovadores del nostre territori

ESPAI
TCL-ECOEMBES

Reciclos: Sistema intel·ligent de fidelització i motivació ciutadana en la recollida selectiva

Denisa Gibovic

Directora de Blue Room Innovation

Què és i com beneficia la gestió municipal de residus al centre d'innovació The Circular Lab?

Zacarías Torbado

Coordinador a The Circular Lab

Aplicació de noves tecnologies en la recollida selectiva a la Conca de Barberà. Proves pilot a Montblanc i Rocafort de Queralt

Ramon Palou i Capdevila

Gerent del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Recycl3R - Fidelització de consumidors a través de packaging connectat per millorar l'experiència de la recollida selectiva

Sergio Puyol 

Cofundador i Director de Medi Ambient a Recycl3R

Millora la trazabilidad i els resultats en plantes de residus mitjançant reconeixement d'imatges

Heidi Moreno

Directora de Projectes en Solucions Dronica

ESPAI
AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS

La fiscalitat dels residus en la futura nova Llei dels residus i de l'ús eficient dels recursos

Josep Maria Tost

Director Agència Catalana de Residus

El PxG a Argentona

Joan Pujol Collet

Tècnic de medi ambient de l'Ajuntament d'Argentona

Pagament per participació a Vilablareix

David Mascort i Subiranas

Alcalde de Vilablareix

El PxG a Riudecanyes. Balanç un any després de la seva implantació.

Josep Maria Tost

Alcalde de Riudecanyes

Usurbil, porta a porta. Pagament per generació domiciliari, comercial i industrial

Ibon Goikoetxea Retegi

Tècnic de medi ambient de l'Ajuntament d'Usúrbil

Canet de Mar, 8 anys de Pagament x Generació en la recollida de residus comercials

Helena Estevan

Tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Canet de Mar

Individualització i incentius econòmics en el marc de l'acord metropolità pel residu zero

Joan Pinyol i Ribas

Director de medi ambient de l?AMB