EDICIÓ 2022

L'ORGÀNICA

LA FRACCIÓ CLAU EN ELS
NOUS MODELS DE RECOLLIDA

Veure programa

GIRONA – 18, 19 i 20 DE MAIG DE 2022