EDICIÓ 2019

PAGAMENT PER
GENERACIÓ
I TECNOLOGIA

PER A LA MILLORA DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS

INSCRIU-TE

GIRONA – 6, 7 i 8 DE MARÇ DE 2019