EDICIÓ 2022

App

Eina per a la relació B2B entre empreses, Administració i professionals.
Descàrrega exclusiva només per a inscrits.

Programa reunions durant el fòrum amb els ponents de Turisme for Progress i disposa de les seves dades de contacte

Programa reunions durant el fòrum amb els ponents del Fòrum Innovació i disposa de les seves dades de contacte

Contacte amb totes les empreses i assistens al fòrum

Accés exclusiu a les inscripcions dels Workshops

App Store
Google Play