EDICIÓ 2022

2018

8 EXPERIÈNCIES TURÍSTIQUES I GRANS ESDEVENIMENTS SOBRE COM ASSOLIR EL 60% DE RECOLLIDA SELECTIVA

XIFRES
  • 8 EXPERIÈNCIES D’INNOVACIÓ
  • 8 WORKSHOPS
  • 24 EMPRESES ESPECIALITZADES
  • MÉS DE 1.400 ASSISTENTS
  • MÉS DE 500 ADMINISTRACIONS
  • MÉS DE 350 PROFESSIONALS

PRESENTACIONS