EDICIÓ 2022

2019

PAGAMENT PER GENERACIÓ I TECNOLOGIA PER A LA MILLORA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS

XIFRES
  • 9 EXPERIÈNCIES D’ÈXIT INTERNACIONAL
  • 7 PROJECTES INNOVADORS
  • 4 WORKSHOPS
  • 24 EMPRESES ESPECIALITZADES
  • MÉS DE 1.300 ASSISTENTS
  • 10.000 CAFÈS

PRESENTACIONS