EDICIÓ 2022
 • Acciona
 • Ajuntament de Girona
 • Aporta
 • Agència de Residus de Catalunya
 • Associació Porta a Porta
 • Citisend
 • CLD
 • Distromel
 • Dorlet
 • Ecoembes
 • FCC Medi Ambient
 • GBI Serveis
 • Komtainer
 • Maya GreenSolutions
 • MOBA
 • Nexus Geographics
 • Novamont
 • PreZero
 • Ros Roca
 • Seigarbost
 • Solidança

Acciona

La nova llei de residus espanyola posa la recollida i tractament dels residus orgànics com una de les principals obligacions de tots els municipis de l'Estat.
Des d'ACCIONA explicaran el valor i la importància de practicar la recollida dels residus ogànics, com ajudar als ajuntaments a planificar serveis degudament dimensionats i, sobretot en aquests moments d'emergència, posar en valor els residus orgànics pel seu potencial energètic, mostrant experiències i nous projectes, i de millora dels sòls, via el compost.

Aporten anys d'experiència al món municipal per ajudar-lo a fer front als reptes de la llei de residus espanyola i a les directives europees.

Josep Maria Tost

Consultor de projectes Acciona


Ajuntament de Girona

A principis de l'any 2019 l'Ajuntament de Girona va iniciar una prova pilot per a la recollida dels residus mitjançant contenidors intel·ligents (tancats i agrupats) a la Plaça de Catalunya, amb l'objectiu d'analitzar si era un bon sistema per augmentar l'índex de recollida selectiva i reduir el percentatge d'impropis de cadascuna de les fraccions.

Transcorregut un any i mig de l'inici de la prova pilot, i amb la finalitat de disposar d'un major nombre de dades que permetessin validar el correcte funcionament del nou model de recollida, es va ampliar la prova pilot a un àmbit més gran del municipi. L'ampliació de la prova pilot es va realitzar a un total de 26 àrees de contenidors situades al barri de l'Eixample.

Irma Geli Bosch

Tècnica de la subàrea de Medi Ambient


Aporta

Aporta és una cooperativa que ofereix solucions a partir de la tecnologia i el coneixement per aconseguir una gestió eficient dels serveis urbans.

L'activitat d'Aporta es focalitza especialment en la gestió i el control de l'execució dels serveis de recollida de residus i de neteja per part de les concessionàries, el control de qualitat d'aquests mateixos serveis i el foment de la corresponsabilitat ciutadana pel que fa a la prevenció i a la separació de residus.

A partir d'una planificació estructurada en base a les necessitats de cada municipi i a una exhaustiva recollida de dades a temps real, les solucions d'Aporta permeten no només augmentar el percentatge i la qualitat de la recollida selectiva gràcies a la implicació de la ciutadania sinó també garantir uns serveis urbans de qualitat i establir un import fracturable dels serveis i, per tant, que els ajuntaments paguin exclusivament pel que s'ha executat.

Montse Masanas
&
Jordi Llop

Cap d'Innovació
&
Cap departament tècnic


Agència de Residus de Catalunya

Alfred Vara

Cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos


Associació Porta a Porta

Associació sense ànim de lucre que té com principals objectius promoure, difondre, informar i optimitzar la recollida selectiva porta a porta, possibilitar l'intercanvi d'experiències i donar servei als membres associats.

Montse Cruz Bautista

Comissionada tècnica


Citisend

Davant dels objectius estratègics europeus, Citisend planteja diferents estratègies per augmentar les taxes de reciclatge, totes relacionades amb la col·laboració de la ciutadania, l'aplicació de tecnologia per identificar el residu produït i la recollida del residu orgànic entre d'altres.

Aplicant Tics a la recollida de residus, polítiques de fiscalitat i eines per a una comunicació ciutadana adequada són possibles unes taxes de reciclatge que superen amb escreix els objectius.

Juan Carlos Cortés

Director Comercial de Citisend URD


CLD

Dins del context d'economia circular, CLD proposa que el residu plàstic sigui reciclat o reutilitzat com a primera matèria per aplicar-lo d'origen. Amb l'objectiu de facilitar aquest aprofitament i obtenir un plàstic d'alta qualitat (optimitzant les línies de reciclatge), es busca el desenvolupament d'una tecnologia de desodorització sostenible amb el medi ambient, de baix consum energètic i sense ús d'additius i/o productes químics. Actualment, han realitzat proves a escala laboratori i està en procés de construcció de la planta pilot que s'ubicarà al centre de transferència de residus de Torredembarra.

Zulema Borjas

Gestora Projectes R+D


Distromel

Distromel dissenya, desenvolupa, fabrica i instal·la sistemes de control facilitant la gestió de serveis a entitats públiques i empreses gestores. Des del seu afany de nodrir d'eines aquests actors, Distromel sempre està a la seva disposició, desenvolupant solucions per complir amb els objectius marcats a nivell europeu. Disposa d'un sistema complet pel control de la recollida de residus, englobant a tots els components que hi participen i posicionant-se com a solució global per controlar el servei de forma digitalitzada des de la seva plataforma web siGEUS.

César Isábal Rami

Sales & Marketing Manager


Dorlet

Dorlet ofereix solucions de control d'accés, monitorització i anàlisi de dades en l'àmbit de la gestió de residus urbans per a ajuntaments, mancomunitats i empreses de servei que ajuden a determinar a quines zones s'han de fer campanyes de conscienciació, per tal de complir amb la normativa actual i gestionar de manera eficient els costos del processament i la recollida selectiva de residus.

En la conferència explicaran com DORLET Waste pot ajudar a aconseguir els objectius de l'Economia Circular als Ajuntaments o Mancomunitats.

Eugenio Morillo

Director de negoci


Ecoembes

Per primera vegada en el sector del reciclatge, els contenidors grocs del carrer es converteixen en intel·ligents i, gràcies a un cèrcol dotat de tecnologia capdavantera, poden identificar no només els envasos, sinó també els usuaris, la freqüència i els llocs a els que reciclen.
Es tracta d'una evolució del sistema de recollida selectiva del nostre país a través de l'ús de tecnologies com ara internet de les coses (iot), intel·ligència artificial, reconeixement d'imatges, tokenització o blockchain, 100% espanyoles.
Aquests contenidors intel·ligents s'integren a RECICLOS, el Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) per a llaunes i ampolles de plàstic de begudes que funciona des del 2019 a Espanya i al qual ja tenen accés 3,6 milions de persones.

Des d'Ecoembes explicaran com estan funcionant a Sant Boi de Llobregat, ciutat pionera en el reciclatge incentivat.

Luciano Palombarani

Gerent de Tecnologia a Ecoembes


FCC Medi Ambient

Joan Pujadó explicarà el procés dut a terme per FCC Medi Ambient en 22 municipis de la comarca de l'Anoia, on s'ha passat d'un servei convencional de recollida amb contenidors a un servei de recollida porta a porta i àrees tancades.

Volen visibilitzar que es pot aconseguir una adaptació tranquil·la i d'èxit a un nou sistema de recollida de residus d'àmbit comarcal convivint servei porta a porta en cascs urbans i àrees tancades en nuclis disseminats.

Joan Pujadó

Cap de producció de FCC Medi Ambient


GBI Serveis

GBI Serveis presentarà dos casos pràctics de la recollida orgànica Porta a Porta: Llinars del Vallès i Calonge i Sant Antoni

La recollida porta a porta d'orgànica en aquests dos municipis és un exemple clar de com els índex de recollida d'aquesta fracció augmenten considerablement amb aquest tipus de recollida.
Des de GBI explicaran les diferències entre la recollida porta a porta d'aquesta fracció en un municipi turístic com és Calonge i Sant Antoni amb la recollida en un municipi amb menys temporalitat com és Llinars del Vallès.

Gerard Clopés Roquet

Delegat GBI SERVEIS SAU


Komtainer

Kompini Tecnologies ens presenta Komtainer, una eina que facilita als gestors i a les administracions públiques la gestió de la recollida de residus integrant diferents modalitats de recollida (Porta a porta, deixalleries, àrees d'emergència, recollida sota demanda, etc.) i posant a la ciutadania en el centre del procès a través d'una app. Amb el seu sistema integral els municipis milloren en eficiència i efectivitat.

Jordi Segura

CMO a Kompini Tech


Maya GreenSolutions

Maya presenta el Sistema APR, compostadors dissenyats per gestionar residus orgànics.

Maya creu en la gestió integral dels residus orgànics, que consisteix a combinar el concepte d'economia circular amb les pràctiques de tractament de residus orgànics existents. El principal potencial dels residus orgànics és la capacitat que tenen per esdevenir productes nous totalment sostenibles sense malmetre el medi ambient. El compostatge vincula pràctiques eficients de gestió de residus i l'ús sostenible de la terra mitjançant la recirculació de nutrients i la matèria orgànica al sòl.

Susana Navarro

Sales Manager del Departament Medi Ambient


MOBA

MOBA està especialitzada en disseny, desenvolupament i fabricació de tecnologies de la informació adaptades a la gestió dels serveis urbans: recollida de residus, deixalleries i neteja viària.

Disposen de 30 anys experiència oferint tecnologies eficients, robustes i innovadores que proporcionen a les administracions públiques i a les empreses eines per avançar cap a l'economia circular: implantant sistemes de PaP, contenidors intel·ligents i PxG; optimitzant el servei de RSU, reduint costos de gestió i emissions contaminants; millorant la qualitat del servei gràcies a les dades en temps real i augmentant la satisfacció ciutadana, mitjançant la transparència i la comunicació amb la Web-APP bitPAYT.

Alex Viruela

Director Comercial i Marketing


Nexus Geographics

L'Ajuntament de Calonge i Nexus Geographics han posat en marxa una Plataforma Smart Cities que gestiona en temps real un gran volum de dades BigData procedents de sensors, per millorar la gestió de la ciutat.

A la conferència presenten com s'està aplicant per millorar la gestió del servei de recollida de residus sòlids i neteja dels carrers, i com s'està fent de manera conjunta amb l'empresa encarregada de prestar el servei.
Nexus Geographics és el fabricant de Recitty, la plataforma Smart Cities per a tot tipus de ciutats.

Jordi Soler
&
Ivan Valencia

Alcalde de Calonge i Sant Antoni
&
Cap Unitat Activitats i Sostenibilitat, Ajuntament de Calonge i Sant Antoni


Novamont

Novamont Iberia ens presenta els seus biopolímers biodegradables i compostables, Mater-Bi, concebuts per a solucionar problemes ambientals específics en aplicacions on el seu final de vida aporta valor ajudant a avançar cap a un model de bioeconomia circular.

Rosa Puig Moré

Marketing Manager de Novamont Iberia


PreZero

La millora i el manteniment dels ratis de recollida selectiva comencen per la base, pel personal de l'empresa de recollida. Prezero creu que per desenvolupar un bon projecte la plantilla ha de creure-hi i conèixer-ne els objectius finals. Per aquest motiu es destinen recursos per implicar-los i formar-los en el projecte d'empresa a més de implantar indicadors de qualitat i sistemes de control per garantir la millora contínua.

Montse Bosch Coma

Gerent de Catalunya Nord


Ros Roca

Ros Roca presentarà les novetats del contenidor de càrrega lateral ICON que està preparat per instal·lar tecnologia fora del contacte amb el residu i en una zona protegida.

Daniel de la Fuente

Containers Business Unit Manager


Seigarbost

Seigarbost fabrica i gestiona sistemes de control d'ús de contenidors de residus.

Disposen de la plataforma Moonshot on recullen i gestionen les dades d'ús dels contenidors, del seu estat i incidències, i a través del qual mantenen una comunciació bidireccional amb els tancaments, fet que permet gestionar-les en remot.
Disposen també d'un mapa interactiu de geolocalització dels tancaments (i els contenidors) en el que es visualitza la ubicació i l'estat. Els tancaments es poden accionar tant amb targetes d'usuari com amb telèfons mòbils i utilitzen la llum solar com a font d'energia per alimentar, amb plaques solars, les bateries integrades, amb una durada superior als sis anys.

Luis Zufiria

Gerent


Solidança

El model de gestió de residus amb valor social promogut per la Fundació Solidança suposa un benefici ambiental i social i promou una correcta gestió dels residus i la seva PxR (preparació per a la reutilització), alhora que incentiva la creació de llocs de treball d'inserció sociolaboral per a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

La Fundació Solidança actua a la província de Girona a través de l'Empresa d'Inserció ADAD L'Encant, realitzant el servei de gestió del residu tèxtil des de fa vint anys a través del Programa Roba Amiga, i des del 2021 també amb la gestió del residu voluminós porta a porta a diferents municipis de la comarca del Gironès.

Nati Yesares

Responsable de l'Àrea de Mediambient de Solidança