EDICIÓ 2019


Coneix les experiències més innovadores del nostre territori

ESPAI
THE CIRCULAR LAB-ECOEMBES

ESPAI
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA