EDICIÓ 2022

Copenhaguen

Dinamarca

Una capital de referència en polítiques socials i ambientals que des de l'any 2015 està desenvolupant una estratègia pròpia amb aportació comunitària per arribar a l'objectiu de recollida selectiva de la fracció orgànica els propers anys.

Line Brogaard

Departament Tècnic i Ambiental de l'Ajuntament de Copenhaguen


Bèrgam / Brescia / Milà

Itàlia

Una població d'1,5 milions d'habitants amb 2 models diferents de recollida, porta a porta integral i recollida d'orgànica i resta amb contenidors amb control d'accés, que ens permetran comparar resultats, fortaleses i debilitats.

Gianluca Conforti
&
Francesco Vitali

Enginyer responsable del control i anàlisi de l'execució i gestió de contractes del grup Aprica/A2A/AMSA
&
Relacions internacionals i comercial del grup Aprica/A2A/AMSA


Cagliari

Itàlia

Una capital turística mediterrània amb un model de recollida porta a porta amb resultats superiors al 70% de recollida selectiva que ha permès implantar un pagament per generació domèstica i comercial des del 2021.

Alessandro Guarracino
&
Andrea Cossu

Regidor d'Innovació Tecnològica, Medi Ambient i Polítiques Marítimes de l'Ajuntament de Cagliari
&
Coordinador tècnic del Servei de recollida de residus


Holanda - Enschede

Països Baixos

Un país tradicionalment líder en recollida selectiva seca que s'està enfrontant recentment a la introducció de la fracció orgànica a través de 25 pilots monitoritzats pel govern que incorporen l'anàlisi del comportament humà.

Bas Assink
&
Luuk Bos

Director estratègic i de polítiques ambientals de Twente Milieu
&
Científic del comportament humà especialitzat amb la separació de residus a The Behavior Change Group / D&B


Flandes

Bèlgica

Una regió amb més de 6,5 milions d'habitants que tradicionalment ha estat al capdavant en resultats de recollida selectiva, exposa les noves estratègies d'implantació de la fracció orgànica combinant diferents models de recollida.

Nico Vanaken
&
Sara Coessens

Coordinador de l'àrea de residus orgànics del Departament de Residus i gestió de materials de l'OVAM
&
Directora de polítiques de residus de la VVSG


Gal·les

Regne Unit

Una regió amb una evolució meteòrica en resultats de recollida selectiva que ha assolit el 70% amb un model de recollida porta a porta de baixes freqüències.

Jonathan Roberts
&
Chris Howell

Tècnic de l'àrea de Residus i Innovació a WLGA
&
Director de l'Àrea de Gestió de Residus, Parcs i Neteja Viària a l'Ajuntament de Swansea


Barcelona

Una gran ciutat compromesa i capdavantera en polítiques ambientals que amb experiències recents que han assolit resultats de recollida d'orgànica per damunt dels objectius de la Directiva pel 2035.

Carlos Vázquez

Director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona


Lleida

Lleida ha implantat dues proves pilot (recollida porta a porta i recollida en contenidors intel·ligents per la FORM) i ha realitzat un seguiment molt acurat de les dades obtingudes de les diferents experiències. Les exposaran en aquesta edició del fòrum.

Esther Fanlo

Cap d'Ecologia i Sostenibilitat / Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica


Pamplona

Primera capital d'alta densitat de l'estat amb resultats consolidats del model de recollida amb contenidors amb control d'accés i identificació.

Carmen Lainez

Directora de l'Àrea de Residus de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona


Gironès

Un servei mancomunat a 15 municipis amb resultats que superen el 80% de recollida selectiva basat en un model que s'adapta a cada municipi i amb una recollida comercial a demanda amb preu públic.

Josep Maria Medina

Tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès


Pontevedra

Un exemple capdavanter de descentralització de la gestió dels residus orgànics en zones rurals mitjançant compostatge comunitari i individual.

Carlos Pérez Losada

Assessor especialista en residus orgànics del Pla REVITALIZA de la Diputació de Pontevedra


Àrea Metropolitana de Barcelona

L'AMB, amb més de 3,2 milions d'habitants, està executant una estratègia de suport als municipis per a que puguin introduir nous models de recollida que permetin fer el salt fins al 60% de recollida selectiva l'any 2025. Exposaran els resultats de la introducció de contenidors amb control d'accès a Sant Just Desvern i el Papiol.

Victor Mitjans

Cap d'estudis i programes AMB


Comissió Europea DG ENV

Espanya és un dels països membres que estan per sota de la mitjana en resultats de reciclatge i preparació per a la reutilització. També pel que fa als bioresidus. La Direcció General competent en matèria de residus de la Comissió Europea n'exposarà la visió al respecte.

Caterina Savelli

Unitat "Dels residus als recursos" a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea


Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic

Amb la nova Llei de Residus s'introdueix l'obligatorietat de recollir de forma separada els bioresidus dels domicilis i restauració i també les recomanacions en models de recollida i incentius i penalitzacions fiscals.

Margarita Ruiz

Subdirectora General d'Economia Circular


Illes Balears

Va ser el primer govern de l'estat amb un municipi amb pagament per generació a la ciutadania mitjançant la bossa taxa i és, sense dubte, un dels seus actius per tal d'incentivar que la separació en origen assoleixi bons resultats.

Sebastià Samsó

Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears


Agència de Residus de Catalunya

En la seva ponència, Isaac Peraire Soler, Director de l'Agència de Residus de Catalunya, exposarà el context actual sobre els bioresidus en el marc de la nova llei catalana de residus.

Isaac Peraire Soler

Director de l'Agència de Residus de Catalunya


Comunitat Valenciana

Amb passos decidits per estar al davant amb recollida de residus orgànics incentivant-ne econòmicament la seva implantació i dissenyant estratègies específiques per als municipis.

Joan Piquer

Director general de Qualitat i Educació Ambiental


Comunitat de Madrid

Espanya

Amb molt terreny per davant per a millorar els resultats però finalment amb una implantació decidida a gran part ja de la seva població pels que fa a al recollida separada de residus orgànics. Ens exposaran les eines que han dissenyat per assolir-ho.

Cristina Aparicio

Directora General de Economía Circular


Junta de Andalucía

María López Sanchís

Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic


Gobierno de Aragón

Guadalupe Zárate

Cap del Servei de Planificació Ambiental